Med Hjärta, Hjärna och Plånbok

Eric Martins personliga beskrivning av hans syn på venture capital och riskkapitalinvesteringar i entreprenörsledda företag. Här hittar du kapitel i en e-bok som du kan ladda ner och läsa. Synopsis för boken framgår av följande innehållsförteckning:

.                   Förord
Kapitel 0     Teaser
Kapitel 1     Deal FlowFramsida profil
Kapitel 2     Due Diligence
Kapitel 3     Investeringen
Kapitel 4     Konsortialavtalet
Kapitel 5     Briefing
Kapitel 6     Exit
Kapitel 7     Entreprenören
Kapitel 8     Finansiella aktörer
Kapitel 9     Investeringsmodeller

Bilaga 1     Mall Investerarpresentation
Bilaga 2     Investerings-PM
Bilaga 3     Exempel Konsortialavtal
Bilaga 4     Ordlista
Bilaga 5     Litteraturförteckning och Referenser
Bilaga 6     Om författaren

Färgmarkerade kapitel får understrykning när du pekar på dem. Dessa kapitel kan laddas ner genom att klicka på dem.

Forelasning

 

Många av bokens bilder återfinns också i Erics föreläsningar, där de är i större format.

 

Maila gärna frågor, reflektioner och åsikter till eric.martin@afema.se.

 

Innehållet i boken är Afema AB:s och författaren Eric Martins egendom. 
Innehållet får fritt kopieras med angivande av  ”Källa afema.se”.