Om Eric Martin

 Eric Martin-2 Hela mitt yrkesliv har handlat om entreprenörsföretag och entreprenörer, om vad som sporrar dem och vad som stör dem, deras drivkrafter och deras olater.

När jag tittar tillbaka på min utbildning, som egentligen valdes ganska slumpartat, är det mesta helt målinriktat mot min senare bana som investerare i entreprenörsföretag. Jag har en civilekonomexamen kompletterad med en ingenjörsutbildning på KTH, jag har riskkapitalutbildning i USA och Tyskland samt en NLP-utbildning för att bättre kunna kommunicera med och peppa mina partners. Och jag har fått vidareutbilda mig genom att praktiskt tillämpa utbildningarna såväl i uppdrag inom olika företag som i andra sammanhang, t.ex. som idrottscoach ända upp på landslagsnivå. Jag var också, tillsammans med professor Christer Olofsson, skapare av Riskkapitalföreningens utbildning för investment managers.

Genom åren har jag haft dryga 100-talet styrelseuppdrag, företrädesvis i svenska aktiebolag, men också i andra bolagsformer och utländska bolag, i stiftelser, förbund och föreningar. Jag har också haft en del exekutiva uppdrag, även om de oftast varit kopplade till någon avgränsad affärsutvecklingsinsats i dessa bolag.Framsida profil lank

Jag trivs bäst, och gör sannolikt min bästa insats, när jag coachar VD i ett bolag, och samtidigt kan stötta VD genom att hantera frågor som är utanför den återkommande affärshanteringen i det aktuella bolaget.

 Som investerare har jag blivit luttrad genom åren, det är många fler NEJ än JA jag har fått leverera till entreprenörer som sökt kapital. Men jag har alltid bemödat mig om att ett NEJ skall vara konstruktivt för entreprenören, försökt att få honom att förstå varför inte jag passar som investerare i hans projekt, försökt få honom att förstå vad han behöver vidareutveckla innan han är mogen att förvalta riskkapital i sitt företag eller vilka investerare som sannolikt passar bättre för honom. Denna omsorg i avböjandet har också resulterat i att entreprenörer kommit tillbaka när de gjort sin hemläxa, liksom att de rekommenderat sina entreprenörs-kollegor att börja med att ta kontakt med mig när de sökt riskkapital.

Jag drivs fortfarande av min nyfikenhet på allt (nytt) som händer i entreprenörsvärlden och jag tar gärna på mig nya uppdrag. Nya uppdrag där jag har kvaliteter att leverera och som inspirerar och utvecklar såväl mig som uppdragsgivaren.

Aktuella styrelseuppdrag:Forelasning
Mentor Communication Group, ordförande

 

Bland tidigare uppdrag:

Uppdrag inom riskkapitalbolag:
–          Investment manager på Svetab, Sveriges största riskkapitalbolag på 1980-talet.
–          Investment manager på Stiftelsen Småföretagsfonden, löntagarfonden för
investeringar i onoterade företag.
–          Vice VD på Företagskapital AB, Sveriges första riskkapitalbolag som sedermera
blev dotterbolag till Atle AB.
–          VD på TUAB – Teknikparkernas UtvecklingsAB, dotterbolag till Företagskapital.
–          VD på Aldano AB, riskkapitalbolag med Industrifonden och ett 30-tal mycket
framgångsrika entreprenörer som ägare.

Exempel på bolag där jag varit ansvarig investerare:
–          IVT Värmepumpar, från 30 >> 1.000 MSEK
–          Micronic Lasersystem, från 0 >> 1.000 MSEK
–          FB Industrier, från MBO till börsnotering
–          Reflex Instrument, industriell uppbyggnad av mätinstrumentföretag i gruvindustrin
mot industriell exit i Australien
–          Mentor Communication, MBO av tidningsförlag inom B-t-B, vidareutveckling mot
branschinriktat informationsföretag på alla plattformar

Exempel på andra uppdrag:
–          Konsult inom Lars Sjövall Konsult AB, Sveriges första konsultföretag enbart inriktat
på affärsutveckling av entreprenörsföretag.
–          VD på Ståhlberg & Nilsson AB, import- och grossistföretag  inom enik-komponenter
–          VD på Boktomten Förvaltning, fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter
–          VD på AddVise Lab-inredningar, First North-noterat bolag
–          VD på SIR-Svensk Internetrekrytering, First North-noterat bolag

–          Ordförande i SVCA-Svenska Riskkapitalföreningen
–          Ordförande i Connect Öst

–          Landslagscoach i vattenskidor