Om Afema

Afema grundades 1984 av Eric Martin. Bolaget har ända sedan start arbetat med strategiutveckling, riskkapitalfrågor och extern kommunikation för mindre företag.

Strategiutveckling
Företrädesvis från en styrelseposition har Afemas medarbetare deltagit i att utveckla ett stort antal företag genom årens lopp. Företagen har i första hand varit entreprenörsföretag i tillväxt.

Riskkapitalfrågor
Med mer än 20 års erfarenhet av riskkapitalverksamhet är Afema mycket kunniga om gränssnittet mellan investeraren och företagaren. Med såväl riskkapitalbolaget som entreprenören som uppdragsgivare verkar Afema för att göra investeringen effektivare och överbrygga de kulturskillnader som finns.

Upgrade är en process och ett team för att på effektivaste sätt utvärdera, återstarta eller avsluta ”trötta” riskkapitalengagemang ägarmässigt samtidigt som de får en operativ vitamininjektion. Användbart såväl för enskilda riskkapitalengagemang som för fonder som inte kan avslutas då ett fåtal engagemang kvarstår.

Extern kommunikation
Enkel och effektiv kommunikation för mindre företag med en budgetanpassad prissättning. Från att tidigare arbetat med trycksaker, böcker, kataloger och multimedia har fokus nu svängt till effektiva webblösningar.

Afema Marin
Afema Marin utvecklar produkter för sol- och el-drift av fritidsbåtar.